امروز یکشنبه  1393/2/28 دلار آمریكا و دینار عراق به نرخ زیر در مرز پرویزخان معامله شدهر دلار آمریكا خرید3240 تومان   -   فروش  3260  تومان 


هر 1000 دینار عراقی خرید 2570 -  فروش2600 تومان